Aktuellt      § Hem      §    Konferens § Länkar/Links

Samtal om Hegel och Andens fenomenologi

Måndag 29 sept, kl. 19.00

Konst-ig
Åsögatan 124
Stockholm

Medverkande: Hans Ruin, Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wallenstein


Andens fenomenologi är ett av de mest omdiskuterade och ryktbara verken i filosofins historia, men också ett av de mest svårtolkade. Tvåhundra år efter sin första publikation 1807 föreligger boken nu i svensk översättning av Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wallenstein, på Thales.

Boken skrevs under en period av omstörtande händelser, både i Hegels liv och i den europeiska historien – den gamla världen höll på att störta samman och en ny värld måste ta form. Vid denna brytpunkt vill Hegel ge filosofin en central roll. Den ska inte bara fatta sin tid i tankar och foga samman alla mänskliga erfarenheter till ett system, utan ytterst nå fram till det absoluta vetandet, utifrån vilken världens och tänkandets historia kan begripas i sin helhet.

Hegels vision av det filosofiska systemet, till vilket Fenomenologin skulle utgöra inledningen, är slutpunkten på den klassiska filosofin, men också begynnelsen på den moderna. Marx, Kierkegaard och Nietzsche utvecklar sina ståndpunkter som en kritisk reaktion på olika delar av Hegels tänkande, men förblir alla djupt förbundna med det. Under 1900-talet har detta arv tolkats och omtolkats, avfärdats och återupptäckts på ett otal sätt. Vi blir helt enkelt inte färdiga med Hegel.

(Discussion on Hegel and The Phenomenology of Spirit – event to be held in Swedish)Senast uppdaterat: 2008.10.19.